תקנון "מכירה מיוחדת עד יום שלישי"

תקנון "מכירה מיוחדת עד יום שלישי"

מהות המבצע : ירידת מחירים על אלפי מוצרים

תוקף המבצע :06.06.2024 - 11.06.2024 בשעה 23:59.( המבצע הוארך עד ליום 13.03.24 בשעה 23:59 )

המוצרים המשתתפים במבצע מסומנים במחיר קודם ובמחיר חדש לאחר מבצע.

המוצרים המשתתפים במבצע מסומנים בתוויות "מכירה מיוחד עד יום שלישי"

המבצע מתקיים בסניפים ובאתר מחסני חשמל

המבצע אינו כולל באתר אילת

הרשת שומרת לעצמה את הזכות  לשנות/לבטל את המבצע ללא הודעה מוקדמת ט.ל.ח