ביטול עסקה / דרכי ביטול

זכות הצרכן לביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 (להלן: "החוק") הינה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר מבניהם. זכות צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לביטול העסקה כאמור, היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה – מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית

לצורך מימוש זכות לביטול עסקה על פי הוראות החוק יש למסור הודעת ביטול לחברה באחת מהדרכים הבאות: 
 
  1.  צוות שירות הלקוחות של מחסני חשמל – בהודעה בעל פה בטלפון מס' 5018*  (שלוחה 2) בימים א' – ה' בין השעות 08:30-15:30
  2. בדואר אלקטרוני לכתובת cs.mh@payngo.co.il
  3. בהודעה בעל פה שניתן למסור בכל אחד מסניפי מחסני חשמל
  4. בהודעה בעל פה שניתן למסור במקום העסק בכתובת יוסף ספיר 1 ראשון לציון
  5. בדואר רשום לכתובת יוסף ספיר 1 ראשון לציון מיקוד 7570460 ת.ד 4455
  6. בהודעה בכתב באמצעות מילוי הטופס בתחתית עמוד זה
בהודעת הביטול יפרט הצרכן את שמו ומספר הזהות שלו.

דף ביטול עסקה

להפקת חשבונית מס, יש לבחור ב"חשבונית מס" מהרשימה ולמלא את הפרטים
שדה המסומן ב* הינו שדה חובה