תקנון מכירת עודפים ומציאות

 

תקנון מכירת עודפים ומציאות :

מוצרי עודפים ומציאות הינם מוצרים :

הינם מוצרים תקינים לשימוש

מוצרים חדשים באריזה | מוצרים חדשים עם פגמים באריזה בלבד | מוצרים עם פגמים קוסמטים במוצר | מוצרים שנמכרים מתצוגה 

להלן הפירוט :

  1. מוצרי העודפים נמצאים במחלקת "עודפים ומציאות באתר" 
  2. מוצר עודפים מתחיל בכותרת "עודפים ומציאות".
  3. מוצרים בקטגוריה זו הינם מוצרים מוחדשים ו/או מוצרים שהוחזרו מהלקוח במסגרת ימי החזרה ו/או אינם ארוזים באריזתם המקורית ו/או מתצוגה בסניפים ו/או הוחזרו על ידי לקוח בשל פגם ותוקנו ו/או עודפי מלאי והכל כפי שיצוין במפורש בדף כל מוצר.
  4. ייתכנו סימנים קוסמטיים/פגמים אסתטיים במוצרים ואריזתם, לרבות סימני שימוש, שפשופים קלים ושריטות קלות.
  5. תנאי האחריות על מוצרים אלה הם כפי שמצוין בדף המוצר.
  6. אספקת המוצרים בקטגוריה זו הינה בכפוף למלאי המוצרים הקיים אשר משתנה מעת לעת. החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע ממגוון המוצרים כולם או חלקם.
  7. כלל המוצרים שנרכשים בבמחלקת "עודפים ומציאות" ניתנים לאיסוף עצמי על בסיס מלאי הקיים בסניפי העודפים".
  8. הובלה עבור מוצר עודפים תבוצע עד 15 ק"מ ממרחק הסניף בו קיים המלאי בלבד.
  9. במידה והמוצר אינו ניתן לאספקה מהסניף בו קיים המלאי אל כתובת המשלוח, מוקד השירות וההזמנות יצרו קשר עד 24 שעות לצורך שינוי/ביטול ההזמנה
  10. להלן רשימת סניפי העודפים :