תקנון קופונים לחברי הטלגרם או לנרשמים חדשים - מחסני חשמל

המוצרים המשתתפים מסומנים בהתאם בדגלון הנחה | קופון אחד ללקוח | לא כולל כפל קופונים |

מוצרים אשר משתתפים בהגשת הצעת מחיר לא זוכים להנחת קופון | ט.ל.ח |

לא כולל אתר אילת ההטבה חלה רק עבור חברי מועדון קיימים ומצטרפים חדשים |

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את  המבצע ללא הודעה מוקדמת.